Odškodnina

Kolikšna odškodnina vam pripada ob telesni poškodbi?

Če se pri delu poškodujete, vam pripada odškodnina v skladu z zakonom, vendar mora biti upravičenost tovrstne zahteve izpolnjena. Pravi naslov za pomoč pri pridobivanju odškodnine je Visoka odškodnina Planinšec. Če se delavec poškoduje na delovnem mestu, bo odškodnino zaradi odškodninske odgovornosti delodajalca pokrila zavarovalnica, ki krije to odgovornost. V večini primerov imajo delodajalci tovrstno odgovornost zavarovano. Odškodnina za poškodbo pri delu se torej izplača iz zavarovanja odgovornosti za poškodbe na delovnem mestu, poleg tega pa lahko tudi zahtevate zavarovalnine, kot so dnevne odškodnine in invalidnina, iz svojega kolektivnega nezgodnega zavarovanja. Vse te odškodnine vam izplača zavarovalnica delodajalca.

Kako do pravične denarne odškodnine za poškodbo pri delu?

Če ste utrpeli poškodbo pri delu in želite uveljavljati pravično denarno odškodnino, je pomembno, da čim prej kontaktirate omenjeno podjetje. Njihovi strokovnjaki vam bodo svetovali, kako slediti postopku, da vam bo na koncu na voljo visoka odškodnina, katere višina je v veliki meri odvisna od vašega ravnanja takoj po nesreči.

Za uspešno pridobitev denarne odškodnine potrebujete naslednje dokumente: izpolnjen obrazec R8 oziroma prijavo o nezgodi s strani delodajalca, izjavo prič, poškodbeni list, dokazila o bolniškem staležu in nižji plači zaradi odsotnosti od dela, dokazila o drugih izgubah dohodka in oškodovanju na ostalih področjih, fotokopijo pogodbe o zaposlitvi in zapisnik (prijava poškodbe pri delu) ali policijski zapisnik oziroma zapisnik inšpektorja varstva pri delu oziroma obrazec ER 8. Če želite izvedeti več o postopku in pravicah, ki vam pripadajo, se čim prej obrnite na njih.

Odškodnina
Delodajalci so dolžni zagotoviti varno delovno okolje, če se poškodba kljub temu zgodi, vam pripada odškodnina.

Kako doseči visoko odškodnino za poškodbe pri delu?

Če želite, da je odškodnina za poškodbe pri delu visoka, se to doseže tako, da podjetje vsak posamezen odškodninski zahtevek ovrednoti na podlagi najvišjih zneskov odškodnin, ki so bili v podobnih primerih doseženi na slovenskih sodiščih in pritožbenih komisijah zavarovalnic. Pri tem se zanašajo na poseben digitalni program PisRS, ki jim omogoča sprotno pregledovanje denarno ovrednotene odškodninske prakse višjih sodišč za vsak posamezen primer. So prepoznavni pravniki za odškodnine na celotnem območju Slovenije in imajo veliko objavljenih člankov, ki obravnavajo specifične primere na področju nezgod pri delu. Na tak način zagotavljajo, da boste tudi vaša denarna odškodnina za vašo poškodbo pri delu visoka.

Če ste doživeli poškodbo pri delu, vam je na voljo odškodnina, vendar je ključnega pomena, da dokažete, da niste bili sami krivi za nesrečo. Pri tem je pomembna strokovna pravna argumentacija, saj se vse nanaša na obligacijski zakonik in pravilnike o varstvu pri delu za posamezna specifična dela. Zato vam priporočajo, da odškodninski zahtevek prepustite izkušenim pravnim strokovnjakom, ki bodo borili za vaše pravice do zadnje možnosti. V tem primeru se borijo z vlaganjem odškodninskih zahtevkov, ugovorov, pritožb in tožb proti zavarovalnicam, da boste prejeli pravično denarno nadomestilo za vašo poškodbo pri delu.

Kako do odškodnine za bodočo materialno škodo in izgubo dohodka?

V kolikor ste utrpeli hudo telesno poškodbo, bodo poskrbeli za to, da prejmete odškodnino za telesne poškodbe in materialno škodo, ki vam je nastala, pa tudi za bodočo materialno škodo. Bodoča materialna škoda se nanaša na morebitno zmanjšano delovno sposobnost zaradi telesnih posledic, ki bi lahko povzročile izgubo bodočih zaslužkov, saj bi vas to lahko oviralo pri delu kot zaposlene osebe.

Odškodnina
Brez skrbi in zapletov do odškodnine za poškodbo pri delu – stopite v stik z nami in poskrbeli bomo za vse.

V primeru hudih telesnih poškodb, ima vsak oškodovanec, ne glede na to ali je sam kriv za nesrečo ali ne, pravico do invalidnine. To pomeni, da kot oškodovanec utrpeli posebno vrsto škode, za katero je vsako kolektivno nezgodno zavarovanje zavarovano. Na tem področju pri njih vlagajo tudi zahtevke za izplačilo invalidnin. Če vas zanima več informacij o obeh vrstah odškodnin, vam jih lahko v njihovi pisarni podrobno razložijo.

Ali ste zaradi poškodbe pri delu doživeli tudi izgubo dohodka? Če se je to zgodilo, potem morate ločeno od glavne zahteve vložiti zahtevek za povrnitev izpada dohodka, ki je nastal med vašim bolniškim staležem. Zahtevek boste morali podkrepiti s plačilnimi listami ali drugimi ustreznimi dokazili pred nezgodo in med vašim bolniškim staležem.

Pravica do ustrezne denarne odškodnine

Če se bojite, da bi se vaš delodajalec odzval negativno na vaš zahtevek za odškodnino, vam lahko povemo, da je ta strah povsem nepotreben. Ekipa, ki vam bo pomagala z vašim primerom, lahko preveri, ali ima vaš delodajalec to zavarovanje, če sami tega ne veste. Če ste bili poškodovani na delovnem mestu, pa ste zaposleni kot delavec, pripravnik, priložnostni delavec, praktikant, štipendist, študent – vam je na voljo ustrezna denarna odškodnina, ki bo nadomestila vse nepremoženjske in materialne škode, ki sta nastali kot posledici vaše poškodbe. Omenjeno podjetje ponuja ugodne provizije ter visoka izplačila odškodnin. Obvestilo o nakazilu odškodnine na vaš transakcijski račun vam bo zavarovalnica poslala na vaš domači naslov, vendar vam omogočajo tudi možnost izplačila v gotovini v njihovih pisarnah.

Odškodnina
Odškodnina za poškodbo pri delu – vaša pravica, ki jo lahko uveljavite z našo pomočjo.

Od manjših poškodb do invalidnosti

Njihova storitev vključuje tudi brezplačno svetovanje za stranke. Njihovi rezultati so odvisni od vrste in resnosti poškodbe. V primeru manjših poškodb, ki zahtevajo le en obisk osebnega zdravnika ali bolnišnice, lahko pričakujete vsaj 1000,00 € odškodnine. Klasičen zlom, ki se zaceli v enem do dveh mesecih, lahko prinese od 4000,00 € do 15000,00 €. Težje poškodbe, kot so zapleteni zlomi ali natrgane mišice, lahko prinesejo od 8000,00 € do 25000,00 €, odvisno od resnosti poškodbe.

Če imate večkratne zlome ali težje poškodbe mišic ali živcev, lahko pričakujete od 15000,00 € do 75000,00 € odškodnine. Lažje diagnoze, kot so zvini in udarnine, lahko prinesejo od 2200,00 € do 14500,00 €, odvisno od trajanja zdravljenja ter resnosti poškodbe. Poškodbe živcev lahko prinesejo podobne zneske kot zlomi in natrgane mišice.

V primeru poškodb kože zaradi opeklin ali polivanja s kislino lahko pričakujete vsaj 10000,00 € odškodnine ali več. Za vsak dan hospitalizacije se lahko pričakuje okoli 1000,00 € odškodnine. V primeru težjih poškodb, kot so amputacije ali invalidnosti, pa bodo zneski odškodnin višji in lahko dosežejo vrednost do 500000,00 €.

Odškodnina za poškodbo na delovnem mestu je pravična pravica vsakega delavca, ki je doživel katero koli duševno ali telesno poškodbo znotraj delovnega procesa. Višina odškodnine je določena na podlagi več dejavnikov, kot so vrsta poškodbe, trajanje zdravljenja, cen zdravljenja, posledice poškodbe, omejitve življenjske aktivnosti itd. Poškodba na delovnem mestu obsega katero koli vrsto poškodbe, ki se je zgodila med delovnim procesom.Poškodbe se delijo na osnovi vzroka, kot so zaposleni malomarni, neustrezna znanja, uporabe snovi, nepravilnega ravnanja in podobno.

Avtor: