odškodnina za hude poškodbe

Odškodnina za hude poškodbe

Takšne ali drugačne nesreče so neprijetne in nepredvidljive, a vendarle sestavni del življenja, na katerega pogosto nimamo vpliva. Poškodbe se najpogosteje zgodijo zaradi nezgod v prometu (kot posledica prometne nesreče) ali na delovnem mestu (kot posledica delovne nesreče).

Resnici na ljubo je največ nesreč z lažjimi poškodbami in brez trajnih posledic, a žal je še vedno veliko primerov hudih poškodb, ki pustijo trajne posledice ter fizično, mentalno, duševno ali finančno vplivajo na spremenjen potek življenja.

Pri vsaki hudi poškodbi se oškodovanec sooča z mnogimi neprijetnostmi, ki so večplastne in posegajo na vse ravni bivanja – tj. bolečin, strahu in drugih čustvenih stisk, dolgotrajnega in napornega zdravljenja, morebitnih zapletov, izpada dohodka, obsežnih finančnih stroškov, povezanih z zdravljenjem ter rehabilitacijo, in še bi lahko naštevali.

Dobra novica v tej neprijetni zgodbi pa je ta, da ste upravičeni do odškodnine za hude poškodbe, ki je ravno tako večplastna, saj pokriva in združuje različne oblike odškodnin za nastalo nematerialno škodo. Te vam lahko močno omilijo in olajšajo vašo situacijo ter nudijo neko obliko zadoščenja, o čemer bomo spregovorili v nadaljevanju.

 

Kakšne so najpogostejše poškodbe, za katere vam pripada odškodnina za hude poškodbe?

Pri hudih nesrečah, ne glede na to, kje in zakaj se te zgodijo, so najpogostejše poškodbe sledeče:

 • zlomi, ki so lahko enkratni ali večkratni na enem ali več delih telesa;
 • hude opekline;
 • resne poškodbe glave in vratu;
 • notranje poškodbe, kot so notranje krvavitve ali poškodba notranjih organov;
 • poškodba oči;
 • poškodbe obraza;
 • hude čustvene stiske in posttravmatske čustvene motnje;

 

V kakšnem primeru smo upravičeni do odškodnine in kaj naj najprej sami storimo v primeru hudih poškodb?

Kot rečeno, vam odškodnina za hude poškodbe pripada in ste do nje upravičeni, vendar je kljub temu treba vedeti, da obstajajo določeni pogoji. Prvi del, ki se nanaša na obisk zdravstvene ustanove, je brezpredmeten, saj se to zgodi samodejno. V večini primerov gre za posredovanje reševalnih služb, ki vas odpeljejo do urgence. Drugi pogoj sta prisotnost policije in policijski zapisnik o nezgodi, ki je ravno tako samodejen. Tretji pogoj, ki mora biti ravno tako izpolnjen za upravičenost do odškodnine za hude poškodbe, pa je pravna podlaga oziroma urejeno zavarovanje povzročitelja oziroma odgovornega za nastalo situacijo (v primeru prometne nesreče je to zavarovalna polica povzročitelja, v primeru delovne nesreče pa sklenjeno zavarovanje za primer odgovornosti delodajalca) kot sredstvo črpanja odškodnine.

Sami pa se lahko čimprej povežemo s specialistom na področju odškodninskega prava, ki nas bo pravočasno pravilno usmeril in nam svetoval tako, da se bo situacija kar najbolje rešila.

 

Kakšne vrste odškodnin mi pripadajo pri odškodnini za hude poškodbe?

 • Odškodnina za nematerialno škodo, kamor sodi odškodnina, ki vključuje vse diagnoze, bolnišnične dneve, operacije in ostale posege, preiskave, rehabilitacije ter bolečine in duševne stiske.
 • Odškodnina, ki vključuje predvidene materialne stroške, ki se bodo pojavili zaradi nezgode in poškodbe (stroški vožnje na preglede in rehabilitacije, nakup pripomočkov, preureditev stanovanja in drugo).
 • Odškodnina za primere, ko oškodovanec zaradi res hudih poškodb potrebuje nego in oskrbo ter je odvisen od druge osebe (tovrstna odškodnina pripada v primeru, če za oškodovanca skrbi domača oseba ali je treba najeti in plačati drugo osebo oziroma podjetje, ki nudi tovrstne storitve).
 • Odškodnina v obliki rente za izgubljeni zaslužek v primeru, da je oškodovanec nezmožen za delo, ki je običajno doživljenjska.
 • Odškodnina v obliki rente za materialne stroške, ki se bodo pojavili v prihodnje zaradi potreb in spremenjenega načina življenja.
 • Odškodnina v obliki invalidnine v primeru, da komisija določi invalidnost.

 

 

Kolikšen znesek odškodnine za hude poškodbe lahko pričakujem?

Vsekakor je vsak primer individualen. Odškodnina za hude poškodbe je predvsem odvisna od tega, za kako obsežne poškodbe gre, njihove posledice ter njihov vpliv na nadaljnje življenje in spremenjen življenjski slog oškodovanca.

Kadar so prisotne trajne posledice, ki posledično zmanjšajo opravilnost in delovno sposobnost oškodovanca, ter motnje na ravni vsakodnevnega funkcioniranja, se zneski rent gibljejo med 20.000 € in 1.000.000,00 €.

Mesečne rente zaradi hudih poškodb običajno znašajo približno 3000 € ter se lahko v določenih primerih in pod določenimi pogoji izplačajo tudi v enkratnem znesku.

Odškodnina za nematerialno škodo za hude telesne poškodbe, ki pokriva vse poškodbe, operativne in druge posege, rehabilitacije ter bolečine, tako fizične kot duševne in čustvene, običajno znaša od 50.000 € naprej.

 

Odškodnina za hude poškodbe in pravna pomoč

Naj povemo, da na višino vaše odškodnine za hude poškodbe močno vplivajo tudi strokovna pomoč ter vodstvo in podpora Visoke odškodnine Planinšec na področju odškodninskih zahtevkov. Zato vam svetujemo, da se vi ali vaši svojci čimprej po nesreči obrnete na našega strokovnjaka, ki bo natančno preučil vaš primer, vam ustrezno svetoval ter vam pomagal do odškodnine, ki vam pripada in si jo zaslužite.

Avtor: