čistilne naprave

Zakaj so čistilne naprave ključne za zagotavljanje zdravega okolja?

Ena izmed stvari, ki jih je pri vsakem objektu treba urediti je odvajanje odpadnih voda. Ta problem opredeljuje tudi zakonodaja, ki vas v primeru kršenja zakona lahko udari po denarnici. V primerih, ko povezava na kanalizacijsko omrežje ni mogoča, se lastniki objektov odločajo za čistilne naprave. Med njimi so biološke čistilne naprave med najbolj priljubljenimi. Imajo namreč poseben sistem, s pomočjo katerega se odpadne vode očisti, da se jih lahko potem spusti nazaj v naravo. To omogoča, da se okolje ne onesnažuje s škodljivimi snovmi, ki se jih uporablja v gospodinjstvu ali industriji. Še posebej pa pri spustu očiščene vode nazaj v okolje pomembno, ta voda ne bo imela možnosti onesnažiti podtalnice, ki je glavni vir pitne vode.

Kaj so čistilne naprave?

Čistilna naprava (www.ekohit.si/cistilne-naprave-3/) je namenjena čiščenju odpadnih voda. Z njeno pomočjo se lahko prečiščeno vodo varno spusti nazaj v okolje. S čistilnimi napravami poskrbite, da je vaše okolje zdravo in odpadne vode ne bodo v naravo pripeljale škodljivih snovi.

Osnovna čistilna naprava deluje v treh fazah oz. ima najpogosteje tri faze čiščenja:

  • Primarno čiščenje odstranjuje večje delce. Tu so največkrat uporabljena sita, različni filtri, rešetke in podobno. Lahko pa se večje delce loči tudi z usedalnikom.
  • Sekundarno čiščenje odstrani biološko razgradljive snovi. To pomeni, da se vse organske snovi ločijo od prečiščene vode. Za to so odgovorni mikroorganizmi (aktivno blato), ki razgrajujejo in se prehranjujejo z odpadnimi organskimi snovmi.
  • Terciarno čiščenje še dodatno očisti odpadno vodo. Tu poteka biološko odstranjevanje še zadnjih spojin, ki so načeloma prisotne v večjih količinah, kot sta fosfor in dušik. Po tej fazi se očiščena voda izpusti v okolje.

 

Vrste odpadnih voda, za katere potrebujemo čistilno napravo

Vsak objekt, ki za svoje potrebe uporablja čisto vodo, bo imelo tudi odpadne vode. Prav tako pa so odpadne vode tudi tiste, ki se zaradi padavin vračajo v okolje. Odpadna voda se tako glede na uporabo razlikuje in tudi postopki čiščenja so posledično drugačni.

Največkrat govorimo o komunalni odpadni vodi, ki jo uporabljamo gospodinjstvih in objektih v javni rabi. Tu gre za pitno vodo, ki se onesnaži zaradi uporabe v sanitarijah in med opravljanjem različnih gospodinjskih opravil, kot je kuhanje, pranje in podobno.

Naslednja odpadna voda je industrijska. To je vsa voda, ki se uporablja v industrijskih obratih, prav tako pa tudi v kmetijskih dejavnostih. Taka voda lahko močno onesnaži okolje, če ni primerno očiščena, saj gre načeloma za večje količine vode.

Zadnja vrsta odpadne vode pa je padavinska oz. meteorska odpadna voda. Pri padavinah, voda odteka iz različnih površin in zraven nese vse odpadne snovi, ki so lahko škodljive za okolje. Odpadno vodo je potrebno ustrezno odvajati v kanalizacijo in jo ustrezno očistiti.

Kdo potrebuje čistilno napravo?

V mestih se odpadne vode čisti s pomočjo večjih čistilnih naprav. Odpadna voda do njih pride po kanalizaciji. Na težko dostopnih terenih in pri odročnih lokacijah pa morda kanalizacija ni urejena. V takih primerih mora lastnik objekta poskrbeti za lastno čistilno napravo.

Največkrat gre za kmetijske objekte, vikende, planinske dome in ostale objekte, kjer je morda manjša poraba vode. V takih objektih so bile za odpadne vode včasih namenjene greznice. Vendar pa nova zakonodaja določa, da je bilo treba greznico zamenjati s čistilno napravo ali pa greznico ustrezno nadgraditi. Čistilne naprave in druga ponudba, kot je greznica in rezervni deli, vam je na voljo na spletni strani podjetja Ekohit, kjer vam bodo svetovali o pravi izbiri. Vsaka novogradnja mora namreč poskrbeti, da ima v primeru nezmožnosti priključitve na javno kanalizacijo, ustrezno veliko čistilno napravo.

Biološke čistilne naprave postajajo vse bolj priljubljene

Čeprav je na trgu več vrst čistilnih naprav, med najbolj priljubljene spadajo male biološke čistilne naprave. Te vrste čistilnih naprav so načeloma primerne za gospodinjske objekte. Zanimanje za njih je veliko, ker učinkovito očistijo odpadno vodo, vendar z manjšimi obratovalnimi stroški, kot pri ostalih čistilnih napravah. Načeloma gre za biološko čistilno napravo, ki za svoje delovanje ne bo potrebovala elektrike ali pa v manjših količinah in dodatnih kemijskih aktivatorjev.

Prednost bioloških čistilnih naprav je predvsem patent, ki je preprost in inovativen, vseeno pa okolju prijazen. Tu je treba poudariti energetsko varčnost, tiho delovanje in delovanje brez vonjav, vsekakor pa se ne sme pozabiti na vrhunsko sposobnost čiščenja vode in preprosto vzdrževanje. Zaradi zanesljivega čiščenja, ste lahko prepričani, da nazaj v naravo spuščate le res dobro očiščeno vodo, ki ji ne bo škodovala.

Vrste bioloških čistilnih naprav

Obstaja več vrst bioloških čistilnih naprav, ki imajo precej podoben način delovanja. Za vse je značilno, da za čiščenje uporabljajo mikroorganizme, ki živijo v aktivnem blatu in razgrajujejo odpadne organske snovi.

Pretočna čistilna naprava je najbolj osnovna vrsta biološke čistilne naprave. Primerna je za vse objekte, ki se jih uporablja čez celo leto ali pa tudi občasno. Pogosto jo najdete pri objektih, kjer je bila včasih greznica in se je nadgradila v pretočno čistilno napravo.

Naslednje so biološke čistilne naprave po principu biofiltra in prezračevanja. Največja prednost je, da taka čistilna naprava za delovanje ne potrebuje elektrike, ampak se za delovanje uporablja naravni pritok zraka.

Zadnja je SBR čistilna naprava. Za tako napravo se odločajo tisti, ki imajo dnevno večje količine odpadne vode in jo je potrebno v krajšem obdobju očistiti.

SBR male čistilne naprave

Male biološke čistilne naprave lahko delujejo po SBR mikro tehnologiji. Prednost te tehnologije je obdelava vode v eni ali dveh komorah, zaradi česar je lahko velikost čistilne naprave manjša kot bi bila sicer. Deluje po principu, da se čiščenje opravi v 24 urnem ciklu in svoje delo opravi vrhunsko.

Delovanje čistilne naprave po SBR tehnologiji poteka v štirih fazah:

  1. Odpadna voda trde snovi pusti v prvi komori, kjer je usedalnik in nadaljuje svojo pot v drugo komoro.
  2. Začne se biološko čiščenje z mikroorganizmi. Aktivno blato se razvije, ko se menjavajo intervali mirovanja in zračenja. Mikroorganizmi odpadne snovi razgradijo in tako se voda čisti.
  3. Sedi obdobje mirovanja vode, med katerim se aktivno blato usede na dno komore.
  4. Očiščena voda se izčrpa do kraja izpusta, pa naj bo to reka ali ponikalni sistem. Del aktivnega blata nato potuje nazaj v prvo komoro, kjer se postopek ponovi.

Subvencija za čistilne naprave

Za čistilno napravo lahko prejmete tudi subvencijo s strani Eko Sklada. Subvencija velja samo za nekatere biološke čistilne naprave, zato se je smiselno pred nakupom pozanimati, katera vam omogoča prejem subvencije.

S subvencijo ne dobite le denarne pomoči pri gradnji, ampak s tem pripomorete tudi k bolj čistemu okolju. Subvencija ni za vsakega enaka, saj je to odvisno od vrste čistilne naprave in njene velikosti. Velikost čistilnih naprav mora biti primerna velikosti gospodinjstva. Če niste prepričani, kakšno čistilno napravo izbrati, o tem povprašajte svojega prodajalca.

Odločite se za Ekohit čistilne naprave

Pri podjetju Ekohit lahko najdete različne biološke čistilne naprave. Če ne veste kaj izbrati, vam lahko pri tem pomagajo, če oddate povpraševanje. Zavedajo se, da težko izbirate med različnimi vrstami, ki so si med seboj precej podobne, vseeno pa imajo določene lastnosti, ki jih razlikujejo od ostalih.

Pri njih lahko najdete tudi oljne in maščobne lovilce, ki pomagajo pri ločevanju padavinskih odpadnih voda. To je predvsem pomembno pri industrijskih objektih in gostinskih obratih, kjer je povečana uporaba olja in maščob.

V primeru, da želite nadgraditi greznico ali pa potrebujete rezervni del, je Ekohit pravi naslov. Obrazec za povpraševanje in njihov kontakt lahko najdete na njihovi spletni strani in z veseljem vam bodo svetovali in vam odgovorili na vsa vaša vprašanja.

Avtor: