10. maj - Svetovni dan gibanja 2014

9.5.2014 - 10. maja obeležujemo Svetovni dan gibanja, katerega namen je spodbujanje telesne dejavnosti in zviševanje deleža telesno dejavnega prebivalstva. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) želimo ob letošnji obeležitvi poudariti pomen telesne dejavnosti za zdravje za vse prebivalce, ne glede na ekonomsko-socialni položaj.


Vaš korak za čistejši zrak - Evropski teden mobilnosti 2013

13.9.2013 - Prihodnji teden, od 16. do 22. septembra, bo potekal Evropski teden mobilnosti, ki letos nosi geslo »Vaš korak za čistejši zrak«. Geslo poleg skrbi za čistejše okolje tokrat posebej izpostavlja pomen aktivnega transporta. Pešačenje, kolesarjenje ali tek kot oblike aktivnega transporta v kombinaciji z javnim prevozom nimajo samo pozitivnih učinkov na naše okolje, ampak pomagajo tudi pri izboljšanju gibalnih navad. Na Inštitutu za varovanje zdravja RS (IVZ) zato svetujemo, da prebivalci izkoristijo to priložnost ter spremenijo transportne navade za boljše zdravje ljudi in okolja.


Gibanje - telesno dejavni vsak dan

19.6.2013 - Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije je telesna dejavnost kakršnokoli telesno gibanje, ki ga ustvarijo skeletne mišice in katerega posledica je poraba energije nad ravnjo mirovanja. Šport in telesno vadbo razumemo kot posebno vrst telesne dejavnosti, pri čemer se šport nanaša na organizirano in načrtovano vadbo, vključuje pa tudi določeno obliko tekmovanja, medtem ko je telesna vadba namenjena izboljšanju telesne pripravljenosti in zdravja.


Smernice za telesno dejavnost pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo

5.4.2013 - Zdravljenje hipertenzije je kompleksen proces, ki mora vključevati spremembo življenjskega sloga, tako v smislu uvedbe telesne dejavnosti kot zdrave prehrane v bolnikov vsakdan. Telesna dejavnost pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo je del predpisanega zdravljenja. Redna vadba lahko predstavlja edino ali spremljevalno terapijo pri boju z previsokim krvnim tlakom.


Kolesarski festival 2012

7.5.2012 - Slovenija ima bogato in pestro tradicijo kolesarjenja, ki ponovno postaja vse bolj popularno, ne le kot šport in rekreacija, temveč tudi kot način prevoza v mestih. V sklopu akcije "Slovenija kolesari" Inštitut za varovanje zdravja RS sodeluje kot soorganizator prvega Kolesarskega festivala, ki bo potekal v soboto, 19. maja 2012, na dveh lokacijah - na Kongresnem trgu v Ljubljani in v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri. 


Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju HBSC 2010: DOVOLJ TELESNO DEJAVNIH PETINA MLADOSTNIKOV

2.9.2011 - Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC 2010), ki jo je že tretjič zapored izvedel Inštitut za varovanje zdravja (IVZ), je pokazala, da je le dobrih 20 % mladostnikov telesno dejavnih vse dni v tednu, kar je sicer malenkost več v primerjavi z letom 2006. Fantje so bolj telesno dejavni kot dekleta in mlajši mladostniki bolj kot starejši. Raziskava HBSC sicer poteka pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, financira pa jo Ministrstvo za zdravje.


Kolesarimo varno od starta so cilja

22.6.2011 - Kolo je vozilo, prav tako kot avto, tovornjak in motor. Ljudje, ki upravljajo s kolesom pa vozniki, z enako odgovornostjo kot tisti, ki vozijo avto ali drugo vozilo. Zato je pomembno, da upoštevamo kolesarska pravila in s tem poskrbimo za varnost nas samih in tudi drugih udeležencev v prometu.


Svetovni dan gibanja 2011: Mesec maj - mesec pešačenja in kolesarjenja

9.5.2011 - 10. maja letos bomo obeležili svetovni dan gibanja, katerega ključni cilj je spodbujanje gibalne aktivnosti in zviševanje deleža gibalno aktivne populacije v vseh okoljih in v prostem času. Letošnji svetovni dan gibanja bo potekal pod sloganom: »Mesec maj - mesec pešačenja in kolesarjenja«


PREHRANA IN TELESNA DEJAVNOST ZA ZDRAVJE PRI STAREJŠIH - PREGLED STANJA

16.4.2011 - Zdravo staranje je proces, v katerem optimiziramo priložnosti za fizično, socialno in duševno zdravje, ki omogoči starejšim ljudem, da brez diskriminacije aktivno sodelujejo v družbi ter uživajo neodvisnost in dobro kvaliteto življenja. Svetovna zdravstvena organizacija definira ideal zdravja starostnikov kot stanje funkcionalne neodvisnosti. Po tem kriteriju 5 % starostnikov sodi v skupino nezmožnih, 20 % je ranljivih in kar 75 % jih je neodvisnih. S stališča promocije zdravja je pomembno, da se proučuje tudi značilnosti tistih, ki funkcionirajo neodvisno.Tudi na podlagi slednjega lahko definiramo programe in aktivnosti za to populacijsko skupino.


Telesna dejavnost za ženske v nosečnosti

24.1.2011 - Telesa dejavnost prinaša posamezniku vrsto koristi, saj vpliva tako na telesno kot duševno zdravje in na kakovost življenja. Tako redna telesna dejavnost varuje pred večino kroničnih nenalezljivih bolezni, krepi mišice, vpliva na zdravje kosti, blaži upadanje psihofizičnih in funkcionalnih sposobnosti telesa, pripomore k zmanjšanju stresa in blaži depresijo, izboljšuje družabne spretnosti, samospoštovanje in samozavest, krepi imunski sistem ter vpliva na kvaliteto spanca. Skupaj z ustrezno prehrano telesna dejavnost varuje tudi pred prekomerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšuje tveganje za padce in poškodbe pri padcih.Zaposlitve »

Uporabne povezave »

Sporočite nam »