Publikacija Vedenjski slog in zdravje odraslih prebivalcev Slovenije

10.10.2014 - Izšla je nova publikacija z naslovom »Izzivi v izboljševanju vedenjskega sloga in zdravja – Desetletje raziskav CINDI v Sloveniji«. V publikaciji so predstavljene analize izbranih dejavnikov vedenjskega sloga in nekaterih kroničnih nenalezljivih bolezni med odraslimi prebivalci v Sloveniji z javnozdravstvenega vidika v obdobju med letom 2001 in 2012. Posebna pozornost je namenjena obdobju po letu 2008, ko je tudi v Sloveniji nastopila gospodarska, finančna in socialna kriza. Prav te neugodne okoliščine predstavljajo dodatne izzive pri skrbi za dobro počutje in zdravje prebivalstva. Kot ugotavljamo v publikaciji, se na nekateri področjih neugodni vplivi že odražajo na zdravju in vedenjskemu slogu prebivalstva.


Vabilo k akciji Simbioze Genesis: Postanite del zgodbe Simbioza giba in k obeležitvi svetovnega dne hoje (15.oktobra)

30.9.2014 - Vse ključne epidemiološke študije o telesni dejavnosti Slovencev kažejo, da je nezadostna telesna dejavnost eden izmed najpomembnejših dejavnikov nezdravega življenjskega sloga. Zato vas vabimo, da se pridružite projektu Simbioza giba, ki bo v času od 13. 10. 2014 do 17. 10. 2014 odprl vrata medgeneracijskemu sodelovanju ter povezal mlajše in starejše generacije. Ker v omenjenem tednu obeležujemo tudi svetovni dan hoje (15.oktober), naj bodo naše aktivnosti usklajene.


16.-22. september: Evropski teden mobilnosti

16.9.2014 - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) podpira aktivnosti ob Evropskem teden mobilnosti, ki letos poteka o 16. do 22. septembra 2014 pod sloganom »Naše ulice, naše odločitve«. Zaključil se bo z »Dnevom brez avtomobila«, ko bodo prebivalci in obiskovalci sodelujočih občin vsaj en dan v letu doživeli mestna središča brez motornega prometa. Ob tem na NIJZ spodbujamo aktivni transport (pešačenje ali kolesarjenje) za povečanje stopnje telesne dejavnosti, ki je nujno potrebna za ohranjanje zdravja in preprečevanje kroničnih bolezni.


8. september: Svetovni dan fizioterapevtov

8.9.2014 - Že od leta 1996 dalje 8. septembra fizioterapevti po vsem svetu praznujejo. Na ta dan je namreč daljnega leta 1951 bilo ustanovljeno Svetovno združenje fizioterapevtov (WCPT – World Confederation for Physical Therapy), ki danes povezuje 350.000 fizioterapevtov članov nacionalnih fizioterapevtskih organizacij iz 106 držav vključno s Slovenijo. »Svetovni dan fizioterapevtov je priložnost za vse nas fizioterapevte po svetu, da dvignemo ozaveščenost javnosti o ključnem pomenu našega poklica in to je, da pomagamo ljudem krepiti in ohranjati njihovo zdravje, mobilnost in samostojnost« je dejala predsednica WCPT Marilyn Moffat.


10. maj - Svetovni dan gibanja 2014

9.5.2014 - 10. maja obeležujemo Svetovni dan gibanja, katerega namen je spodbujanje telesne dejavnosti in zviševanje deleža telesno dejavnega prebivalstva. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) želimo ob letošnji obeležitvi poudariti pomen telesne dejavnosti za zdravje za vse prebivalce, ne glede na ekonomsko-socialni položaj.


Vaš korak za čistejši zrak - Evropski teden mobilnosti 2013

13.9.2013 - Prihodnji teden, od 16. do 22. septembra, bo potekal Evropski teden mobilnosti, ki letos nosi geslo »Vaš korak za čistejši zrak«. Geslo poleg skrbi za čistejše okolje tokrat posebej izpostavlja pomen aktivnega transporta. Pešačenje, kolesarjenje ali tek kot oblike aktivnega transporta v kombinaciji z javnim prevozom nimajo samo pozitivnih učinkov na naše okolje, ampak pomagajo tudi pri izboljšanju gibalnih navad. Na Inštitutu za varovanje zdravja RS (IVZ) zato svetujemo, da prebivalci izkoristijo to priložnost ter spremenijo transportne navade za boljše zdravje ljudi in okolja.


Evropski teden mobilnosti 2013: Z aktivnim transportom do boljšega zdravja ljudi in okolja

13.9.2013 - Od 16. do 22. septembra bo potekal Evropski teden mobilnosti, ki letos nosi geslo »Vaš korak za čistejši zrak«. Geslo poleg skrbi za čistejše okolje tokrat posebej izpostavlja pomen aktivnega transporta. Pešačenje, kolesarjenje ali tek kot oblike aktivnega transporta v kombinaciji z javnim prevozom nimajo samo pozitivnih učinkov na naše okolje, ampak pomagajo tudi pri izboljšanju gibalnih navad. Na Inštitutu za varovanje zdravja RS (IVZ) zato svetujemo, da prebivalci izkoristijo to priložnost ter spremenijo transportne navade za boljše zdravje ljudi in okolja.


Gibanje - telesno dejavni vsak dan

19.6.2013 - Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije je telesna dejavnost kakršnokoli telesno gibanje, ki ga ustvarijo skeletne mišice in katerega posledica je poraba energije nad ravnjo mirovanja. Šport in telesno vadbo razumemo kot posebno vrst telesne dejavnosti, pri čemer se šport nanaša na organizirano in načrtovano vadbo, vključuje pa tudi določeno obliko tekmovanja, medtem ko je telesna vadba namenjena izboljšanju telesne pripravljenosti in zdravja.


10. maj - Svetovni dan gibanja 2013: Z redno telesno dejavnostjo v zdrava zrela leta

9.5.2013 - Vsako leto 10. maja je Svetovni dan gibanja. Namen vsakoletne obeležitve je spodbujanje telesne dejavnosti in zviševanje deleža telesno dejavnega prebivalstva v vseh okoljih in v prostem času. Na Inštitutu za varovanje zdravja RS letošnjo obeležitev posvečamo starejšim, zato je geslo »Z redno telesno dejavnostjo v zdrava zrela leta«. Redna, ustrezna in varna telesna dejavnost pri starejših je izjemnega pomena, zato starejšim od 65 let priporočamo vsaj pol ure zmerno intenzivne telesne aktivnosti vsak dan. Spodbudno je, da podatki naše zadnje raziskave iz leta 2012 kažejo, da je zmerno intenzivno telesno dejavnih vsaj štiri dni na teden dobre tri četrtine starejših od 65 let, njihova najbolj priljubljena oblika telesne dejavnosti je hoja.  


Smernice za telesno dejavnost pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo

5.4.2013 - Zdravljenje hipertenzije je kompleksen proces, ki mora vključevati spremembo življenjskega sloga, tako v smislu uvedbe telesne dejavnosti kot zdrave prehrane v bolnikov vsakdan. Telesna dejavnost pri bolnikih z arterijsko hipertenzijo je del predpisanega zdravljenja. Redna vadba lahko predstavlja edino ali spremljevalno terapijo pri boju z previsokim krvnim tlakom.Zaposlitve »

Uporabne povezave »

Sporočite nam »