26. september 2014: Svetovni dan kontracepcije

23.9.2014 - 26. septembra je Svetovni dan kontracepcije in je namenjen ozaveščanju o kontracepcijskih možnostih. Skrb za kontracepcijo je odgovornost obeh partnerjev, zato ob tej priložnosti na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) svetujemo odkrit pogovor med parterjema o kontracepciji in skrbi za zanesljivo zaščito, kar je temelj sproščene in osrečujoče spolnosti. Nasvete glede izbire najprimernejše oblike kontracepcije lahko pari poiščejo pri ginekologu.


Med počitnicami in dopusti poskrbimo za zdravo spolnost - Kondom naj bo obvezen del počitniške opreme

20.6.2014 - Čas dopustov oziroma počitnic je pogosto povezan z večjim tveganjem za prenos spolno prenosljivih okužb. Po vsem svetu in tudi v Sloveniji opažamo trend naraščanja spolno prenosnih okužb (SPO), kot so HIV/aids, virusni hepatitisi, gonoreja, sifilis, humani papiloma virusi (HPV), klamidijske okužbe in druge. Raziskave kažejo, da med počitnicami zlasti mladi pogosteje sklepajo nova znanstva in prijateljstva ter tudi intimne stike, pri tem pa se jih še vedno veliko ne zaščiti. Zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) mladim pri spolnih odnosih svetujemo dosledno uporabo kondoma, tudi če uporabljajo druge kontracepcijske metode, kajti kondom je najzanesljivejša zaščita pred vsemi SPO.


Vabilo na strokovni posvet ob Svetovem dnevu aidsa 2013

21.11.2013 - Vsako leto 1. decembra obeležujemo Svetovni dan aidsa, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) prvič razglasila pred 25-imi leti, leta 1988. Osrednja tema, ki jo je SZO izbrala za obdobje od 2011–2015 je »Proti ničli - nič novih okužb, nič diskriminacije, nič umrlih zaradi aidsa«.


Publikacija: Raziskovalno poročilo - Spolna vzgoja v okviru formalnega šolskega izobraževanja

23.10.2013 - Raziskavo »Spolna vzgoja v okviru formalnega šolskega izobraževanja« ki jo je izvajal Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, v sodelovanju z Zavodom za šolstvo Republike Slovenije, je potekala v sklopu Razvojno-raziskovalnih projektov v okviru Terciarja I, v obdobju 2011-2012. Anketiranje je bilo izvedeno v času od aprila do junija 2012. Sodelovalo je 890 slučajno izbranih dijakov slovenskih srednjih šol. Vključena so bila vprašanja v zvezi z zadovoljstvom podajanja informacij o spolnosti v srednjih šolah oziroma mnenjem o vpeljavi spolne vzgoje v srednje šole, vprašanja o poznavanju in odnosu do kontracepcije ter spolno prenosljivih okužb ter vprašanja o dojemanju spolnega nasilja in morebitnih izkušenj z njim.


Publikacija: Stališče dijakov prvih in tretjih letnikov ljubljanskih srednjih šol do vprašanj spolnosti

26.8.2013 - Na področju spolne vzgoje ima šola pomembno vlogo. Poizkusi v obliki inovacijskih projektov, ki jih vodi Zavod Republike Slovenije za šolstvo kažejo, da se pomena vzgoje za zdravje zavedajo ravnatelji šol, učitelji in strokovni delavci, ter tudi starši. Najpomembnejše pa je, da je med učenci in dijaki interes za te vsebine izjemen. Dokazi govorijo sami. Dejavnosti šolskega dela so prepletene z zdravstveno - vzgojno vsebino. Med to pa zagotovo spada tudi področje spolne vzgoje. Predvsem na šolah poteka več 56 usmerjenih aktivnosti v zvezi z aidsom. Novost na tem področju je tudi virtualni podatkovnik, ki so ga pod mentorstvom učiteljev pripravili učenci. Veliko zdravstveno-vzgojnih gradiv je nastalo skozi leta, tako za učitelje kot za učence. Med učitelji so dobro sprejeta tista, ki so tudi metodično didaktično urejena.


Publikacija: Spolna vzgoja v okviru vzgoje za zdravje v slovenskih srednjih šolah

26.8.2013 - Obdobje mladostništva je izredno pomembno za razvoj in izoblikovanje osebne identitete ter oblikovanja vrednot in sposobnosti uspešnega reševanja sodobnih problemov. Pri tem imajo velik pomen in vpliv vzgojno izobraževalne ustanove. Mladi dobijo v okviru formalnega šolskega izobraževanja ključna znanja za razvoj osebne identitete, izoblikovanje socialnih odnosov, sposobnosti za uporabo znanja tako za povečanje storilnosti dela, kot za sposobnost ustvarjanja pogojev za večjo blaginjo, dvig socialne povezanosti in zvišanje kvalitete življenja tudi v luči skrbi za svoje in družbeno zdravje.


Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju HBSC 2010: Uporaba varnih metod za preprečevanje nosečnosti med mladostniki v porastu

26.8.2011 - Dobra četrtina petnajstletnikov je že imela spolne odnose, eno izmed zanesljivih metod preprečevanja nosečnosti pa so pri zadnjem spolnem odnosu uporabili trije od štirih petnajstletnikov, ki so že imeli spolne odnose, je pokazala raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC 2010). Raziskava, ki jo je že tretjič zapored izvedel Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ), poteka pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, financira pa jo Ministrstvo za zdravje.


IVZ obiskali predstavniki Svetovne konference o aidsu 2010

11.5.2010 - Ljubljana, 11. maj 2010 - Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) je danes gostil predstavnike organizacijskega odbora Svetovne konference o aidsu AIDS 2010, ki bo potekala od 18. do 23. julija 2010 na Dunaju. Delegacijo so predstavljali direktor konference AIDS 2010 Maths Ahnlund, koordinatorka lokalnega sekretariata AIDS 2010 z Dunaja in njena asistentka Tina Hofstaetter. Sodelovali pa so tudi ugledni slovenski strokovnjaki s področja HIV/aidsa ter nevladne organizacije.


Četrtletna poročila o SPOLNO PRENESENIH OKUŽBAH za leto 2009

19.11.2009 - Četrtletna poročila za leto 2009:


Za odgovoren odnos mladih do spolnosti

3.7.2009 - SPODBUJAJMO T. I. DVOJNO METODO - ALI VSAJ DOSLEDNO RABO KONDOMA Tri četrtine Slovencev meni, da bi morali ob prvem spolnem odnosu o spolnosti vedeti več Ljubljana, 3. julija 2009 - Čas dopustov oziroma počitnic je pogosto povezan z večjim tveganjem za prenos spolno prenosljivih okužb. Izkušnje in raziskave kažejo, da med počitnicami mladi pogosteje sklepajo nova znanstva in prijateljstva ter tudi kratke avanture. Raziskava v okviru programa Evropa proti aidsu iz leta 1996, narejena na vzorcu tisoč mladih popotnikov med 16. in 19. letom, je pokazala, da je imelo na potovanju spolni odnos z novim partnerjem 24 odstotkov vprašanih, 7 odstotkov od teh pa spolni odnos z dvema ali več partnerji. Zaskbljujoče je, da jih je manj kot polovica uporabila kondom.    Zaposlitve »

Uporabne povezave »

Sporočite nam »