Register zdravil RS

Spoštovani uporabniki Registra zdravil Republike Slovenije!

Pred vami je elektronska oblika dvanajste številke Registra, ki je po sklepu vodstva IVZ tudi zadnja, ki jo bo izdal Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.

Od leta 1994, ko smo izdali prvi Register zdravil v Sloveniji, se je marsikaj spremenilo. To je med drugim vplivalo tudi na zakonodajo zdravil. V tem obdobju smo v Sloveniji uvedli nove postopke za pridobivanje dovoljenja za promet z zdravili, medsebojno zamenljiva zdravila in najvičje priznane cene zdravil. Posledicno se tudi podatki, ki so potrebni za predpisovanje in izdajanje zdravil (razvrstitev na listo, medsebojna zamenljivost zdravil, najvišja priznana cena in najvišja dogovorjena cena zdravila ...), redno, praviloma mesecno spreminjajo. Ažurni podatki o zdravilih so v Centralni bazi zdravil (CBZ), ki smo jo pripravili skupaj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomocke (JAZMP), objavljena pa je na spletni strani ZZZS. V CBZ redno vzdržujemo in objavljamo osnovne podatke o zdravilih, nacrtujemo pa tudi nadgradnjo z drugimi strokovnimi podatki.

Register zdravil R Slovenije XII bo na medmrežju na domaci strani Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije - http.//www.ivz.si objavljen do vzpostavitve posodobljene CBZ, žal pa ne moremo zagotoviti posodabljanja podatkov.

Silva Pecar-Cad
Urednica

Register za dlančnik

Prenovljeno: 22. november 2010

Pripombe na vsebino Registra pošljite Silvi Pečar.