31. januar – Dan brez cigarete

29.1.2015 - Vsako leto 31. januarja obeležujemo obeležili Dan brez cigarete, ki lahko vsem kadilcem pomeni priložnost in spodbudo za opustitev kajenja. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) smo prepričani, da so bolezni in smrti, povzročene s kajenjem, preprečljive in nepotrebne. Čimprejšnja opustitev kajenja pomembno izboljša zdravje in podaljša življenjsko dobo.


Poziv tobačnim uvoznikom - poročanje o tobačnih izdelkih

16.1.2015 - V skladu z določbami Direktive 2001/37/EC in Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (UL RS, 26/2003, 17/2006) mora proizvajalec oziroma uvoznik tobačnih izdelkov enkrat letno javnemu zavodu Inštitutu za varovanje zdravja RS (po novem Nacionalni inštitut za javno zdravje) posredovati: seznam sestavin in količine sestavin, uporabljenih pri proizvodnji tobačnih izdelkov, in sicer po znamkah in vrstah, ki mora biti sestavljen glede na težo posameznih sestavin v tobačnem izdelku, začenši z najtežjo; izjavo o razlogih za vključitev sestavin z navedbo o njihovem delovanju in vrsti; toksikološke podatke, ki jih imajo proizvajalci in uvozniki v zvezi s sestavinami v zgoreli oziroma nezgoreli obliki, kakor je primerno, ki se zlasti nanašajo na njihove vplive na zdravje, upoštevajoč med njimi kakršnekoli učinke odvisnosti; rezultate meritev vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida na cigareto.


Publikacija Vedenjski slog in zdravje odraslih prebivalcev Slovenije

10.10.2014 - Izšla je nova publikacija z naslovom »Izzivi v izboljševanju vedenjskega sloga in zdravja – Desetletje raziskav CINDI v Sloveniji«. V publikaciji so predstavljene analize izbranih dejavnikov vedenjskega sloga in nekaterih kroničnih nenalezljivih bolezni med odraslimi prebivalci v Sloveniji z javnozdravstvenega vidika v obdobju med letom 2001 in 2012. Posebna pozornost je namenjena obdobju po letu 2008, ko je tudi v Sloveniji nastopila gospodarska, finančna in socialna kriza. Prav te neugodne okoliščine predstavljajo dodatne izzive pri skrbi za dobro počutje in zdravje prebivalstva. Kot ugotavljamo v publikaciji, se na nekateri področjih neugodni vplivi že odražajo na zdravju in vedenjskemu slogu prebivalstva.


Stališče Nacionalnega inštituta za javno zdravje o elektronskih cigaretah

4.7.2014 - Elektronska cigareta je izdelek, ki uporabniku omogoča vdihavanje nikotina, arom ali drugih snovi. S segrevanjem tekočine, ki se nahaja v elektronski cigareti, nastaja aerosol (''dim''), ki ga uporabnik vdihuje. Tekočina za elektronske cigarete in aerosol poleg nikotina in arom vsebujeta vlažilce (propilen glikol, glicerin), lahko pa tudi rakotvorne, dražilne ali strupene snovi.


Poročanje uvoznikov tobačnih izdelkov za leto 2013

16.6.2014 - V skladu z določbami Direktive 2001/37/EC in Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Ur. l. RS, št. 93/ 2007, ZOUTI-UBP3) in v skladu s Pravilnikom o rokih in načinu obveščanja iz pristojnosti Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije v zvezi z meritvami vsebnosti in sestavinami tobačnih izdelkov (Ur. l. RS, št. 62/2003, 35/2006) mora proizvajalec oziroma uvoznik tobačnih izdelkov enkrat letno za preteklo leto javnemu zavodu Inštitut za varovanje zdravja RS posredovati:


Regijska prireditev Dišiš mi po pomladi v znamenju promocije nekajenja med mladimi

12.6.2014 - V soorganizaciji Pomurskega društva za boj proti raku in Nacionalnega inštituta za javno zdravje OE Murska Sobota je ob Svetovnem dnevu brez tobaka v Grajski dvorani v Murski Soboti potekala tradicionalna regijska prireditev »Dišiš mi po pomladi«.


31. maj - Svetovni dan brez tobaka 2014

27.5.2014 - 31. maja vsako leto obeležujemo Svetovni dan brez tobaka, ki letos nosi geslo »Dvignimo davke na tobak«. Na ta dan po vsem svetu opozorimo na hude posledice kajenja in spomnimo na ukrepe, ki učinkovito zmanjšujejo porabo tobačnih izdelkov ter tako varujejo zdravje ljudi. Uporaba tobačnih izdelkov vodi v bolezen in prezgodnjo smrt. Vsako leto zaradi tobaka po celem svetu umre približno šest milijonov ljudi, v Sloveniji pa 3600 prebivalcev, kar je 10 vsak dan. Zaradi kajenja umre vsak drugi kadilec, mnogi umirajo zelo mladi, že po tridesetem letu življenja. Zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) želimo, da bi bil naš skupen interes in cilj zmanjševanje razširjenosti kajenja.


Nacionalni inštitut za javno zdravje pozdravlja sprejem strožje evropske zakonodaje na področju nadzora nad tobakom

26.2.2014 - Danes je bila v Evropskem parlamentu sprejeta Direktiva o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov, ki nadomešča obstoječo Direktivo iz leta 2001 (2001/37/ES). Novo sprejeta direktiva vključuje ukrepe kot so velika kombinirana slikovno-besedilna opozorila, prepoved značilnih okusov in arom, ukrepe za zmanjševanje prepovedane trgovine, ukrepe glede čezmejne prodaje tobačnih izdelkov na daljavo, obveščanje o novih tobačnih izdelkih in o vsebnosti tobačnih in sorodnih izdelkov, ureja pa tudi področje elektronskih cigaret in zeliščnih izdelkov za kajenje.


Poziv tobačnim uvoznikom k poročanju o vsebnosti tobačnih izdelkov

1.1.2014 - v skladu z določbami Direktive 2001/37/EC in Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (UL RS, 26/2003, 17/2006) mora proizvajalec oziroma uvoznik tobačnih izdelkov enkrat letno javnemu zavodu Inštitutu za varovanje zdravja RS (po novem Nacionalni inštitut za javno zdravje) posredovati:


Glavni povzročitelj raka na pljučih je tobak

18.10.2013 - Mednarodna agencija za raziskave rakavih obolenj (IARC) pri Svetovni zdravstveni organizaciji (SZO) je včeraj na prvo mesto okoljskih povzročiteljev raka pri ljudeh postavila zunanje onesnaževanje zraka, katerega glavni viri so promet, pridobivanje energije, izpusti iz tovarn in kmetij ter ogrevanje stanovanj.Zaposlitve »

Uporabne povezave »

Sporočite nam »