Zloženka o motnjah hranjenja Razumeti motnje hranjenja

8.1.2015 - Motnje hranjenja so duševne motnje. Čeprav se pri ose-bah z motnjami hranjenja na videz vse vrti okoli hrane in se zdi problem enostavno rešljiv že samo z vzpostavitvijo normalnega hranjenja, pa je problem kompleksnejši in težji. Telesna teža je le zunanji znak duševnega doga-janja, hrana pa le sredstvo za lajšanje duševnih bolečin in stisk. Z njeno pomočjo osebe z motnjami hranjenja nadomestijo občutke in čustva, ki jih ne marajo. V ozad-ju pa se skrivajo težke duševne stiske in nesprejemanje samega sebe ter slaba samopodoba.


Publikacija Vedenjski slog in zdravje odraslih prebivalcev Slovenije

10.10.2014 - Izšla je nova publikacija z naslovom »Izzivi v izboljševanju vedenjskega sloga in zdravja – Desetletje raziskav CINDI v Sloveniji«. V publikaciji so predstavljene analize izbranih dejavnikov vedenjskega sloga in nekaterih kroničnih nenalezljivih bolezni med odraslimi prebivalci v Sloveniji z javnozdravstvenega vidika v obdobju med letom 2001 in 2012. Posebna pozornost je namenjena obdobju po letu 2008, ko je tudi v Sloveniji nastopila gospodarska, finančna in socialna kriza. Prav te neugodne okoliščine predstavljajo dodatne izzive pri skrbi za dobro počutje in zdravje prebivalstva. Kot ugotavljamo v publikaciji, se na nekateri področjih neugodni vplivi že odražajo na zdravju in vedenjskemu slogu prebivalstva.


Odzivi na akcijo Prekolesarimo svet

23.9.2014 - Nacionalni Inštitut za javno zdravje, Slovenski center za raziskovanje samomora, Slovensko združenje za preprečevanje samomora in združenje OZARA Slovenija smo 10. septembra obeležili Svetovni dan preprečevanja samomora. Ob tem smo vas povabili, da sodelujete v akciji, ki je potekala po celem svetu »Prekolesarimo svet« in ki smo se ji pridružili tudi v Sloveniji.


10. september - Svetovni dan preprečevanja samomora

10.9.2014 - Vsako leto 10. septembra obeležujemo Svetovni dan preprečevanja samomora. Letošnja obeležitev je že 12. zapovrstjo in poteka pod geslom »Preprečevanje samomora – ves svet povezan«.Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjamo, da vseh samomorov sicer ne moremo preprečiti, mnoge pa vendarle lahko – s povečano pozornostjo do soljudi, s pravočasnim iskanjem pomoči zase ali za drugega, s ponudbo čim več oblik strokovne pomoči in seveda tudi z ozaveščanjem o problemu. Lani je v Sloveniji zaradi samomora umrlo 361 moških in 87 žensk.


Vabilo k akciji Prekolesarimo svet: Simbolična aktivnost ob Svetovnem dnevu preprečevanja samomora 2014

11.8.2014 - Nacionalni Inštitut za javno zdravje, Slovenski center za raziskovanje samomora, ki deluje v okviru Instituta Andrej Marusic Univerze na Primorskem, Slovensko združenje za preprečevanje samomora in združenje OZARA Slovenija, vas vabimo, da sodelujete v akciji »Prekolesarimo svet« ob Svetovnem dnevu preprečevanja samomora. Svetovni dan preprečevanja samomora je 10. september. Geslo letošnje obeležitve je »Preprečevanje samomora – ves svet povezan«. Geslo odraža, kako pomembne so povezave na različnih nivojih za uspešno preprečevanje samomora.


Občutek stiske, ujetosti v situaciji in nerešljivosti težav

3.6.2014 - Vsakdo gre v življenju skozi različne krize in duševne stiske. Pogosto se znajdemo na življenjskih prelomnicah, ko ne zmoremo sami, ko potrebujemo človeško oporo in včasih tudi strokovno pomoč. Vendar se danes vse pogosteje soočamo s situacijami, ko ostaja človek v stiski (še posebej v primeru čustvenih stisk) dobesedno sam.


Projekt Euregenas (European Regions Enforcing Actions against Suicide)

30.4.2014 - Samomor ni nikoli posledica enega vzroka ali stresorja. Stopnje samomora se med regijami in lokalnimi skupnostmi, kot tudi v času in v različnih tveganih skupinah, razlikujejo. Obstoječe razlike v merah samomorilnosti v državah članicah in regijah dokazujejo potrebo po prilagajanju različnih pristopov v skladu z lokalnimi in regionalnimi konteksti. Projekt združuje 14 partnerjev iz 11-ih regij z različnimi izkušnjami preprečevanja samomora in spodbuja oblikovanje trajnostnih mrež, ki vključujejo javne oblasti ter interesne skupine in civilno družbo.


10. oktober - Svetovni dan duševnega zdravja 2013: Duševno zdravje in starejši

9.10.2013 - Vsako leto 10. oktobra obeležujemo Svetovni dan duševnega zdravja. Letos je Svetovna zdravstvena organizacija kot osrednjo temo izbrala duševno zdravje in starejši. Trenutno je namreč svetu več kot 800 milijonov ljudi, starih 60 let ali več, do leta 2050 pa naj bi jih bilo že okoli dve milijardi. Število starejših se izrazito povečuje tudi v Sloveniji. Starejši ljudje so z zdravstvenega vidika ranljiva skupina s posebnimi potrebami, za katero je značilna večja obolevnost. Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja RS (IVZ) naj bi pri okoli 10 odstotkov prebivalcev, starih od 55 do 64 let, poročalo o depresiji, ki jo je ugotovil zdravnik.


10. september - Svetovni dan preprečevanja samomora 2013

9.9.2013 - Na Inštitutu za varovanje zdravja RS (IVZ) v sodelovanju z drugimi organizacijami že 11. leto zapovrstjo obeležujemo Svetovni dan preprečevanja samomora, ki letos po vsem svetu poteka pod geslom »Stigma: Pomembna ovira pri preprečevanju samomora«. To je priložnost, da spregovorimo o stigmi oziroma o destigmatizaciji, čeprav bi se o tem morali pogovarjati 365 dni na leto.


10. september - Svetovni dan preprečevanja samomora 2012

7.9.2012 - vodji Enote za gerontopsihiatrijo na Psihiatrični kliniki LjubljanaVsako leto 10. septembra obeležujemo Svetovni dan preprečevanja samomora, ki sta ga leta Svetovna zveza za preprečevanje samomora (IASP) in Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) prvič razglasila leta 2003. Slovensko geslo letošnje obeležitve je »čim več luči življenja in čim manj praznih copat«, mednarodno pa »preprečevanje samomora po vsem svetu - krepitev varovalnih dejavnikov in vzbujanje upanja«. Lani je bilo v Sloveniji 437 samomorov in čeprav se njihovo število v zadnjih letih zmanjšuje, se mora delo na področju preventive samomorilne ogroženosti nadaljevati.Zaposlitve »

Uporabne povezave »

Sporočite nam »