10. september - Svetovni dan preprečevanja samomora

10.9.2014 - Vsako leto 10. septembra obeležujemo Svetovni dan preprečevanja samomora. Letošnja obeležitev je že 12. zapovrstjo in poteka pod geslom »Preprečevanje samomora – ves svet povezan«.Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjamo, da vseh samomorov sicer ne moremo preprečiti, mnoge pa vendarle lahko – s povečano pozornostjo do soljudi, s pravočasnim iskanjem pomoči zase ali za drugega, s ponudbo čim več oblik strokovne pomoči in seveda tudi z ozaveščanjem o problemu. Lani je v Sloveniji zaradi samomora umrlo 361 moških in 87 žensk.


Vabilo k akciji Prekolesarimo svet: Simbolična aktivnost ob Svetovnem dnevu preprečevanja samomora 2014

11.8.2014 - Nacionalni Inštitut za javno zdravje, Slovenski center za raziskovanje samomora, ki deluje v okviru Instituta Andrej Marusic Univerze na Primorskem, Slovensko združenje za preprečevanje samomora in združenje OZARA Slovenija, vas vabimo, da sodelujete v akciji »Prekolesarimo svet« ob Svetovnem dnevu preprečevanja samomora. Svetovni dan preprečevanja samomora je 10. september. Geslo letošnje obeležitve je »Preprečevanje samomora – ves svet povezan«. Geslo odraža, kako pomembne so povezave na različnih nivojih za uspešno preprečevanje samomora.


Občutek stiske, ujetosti v situaciji in nerešljivosti težav

3.6.2014 - Vsakdo gre v življenju skozi različne krize in duševne stiske. Pogosto se znajdemo na življenjskih prelomnicah, ko ne zmoremo sami, ko potrebujemo človeško oporo in včasih tudi strokovno pomoč. Vendar se danes vse pogosteje soočamo s situacijami, ko ostaja človek v stiski (še posebej v primeru čustvenih stisk) dobesedno sam.


Projekt Euregenas (European Regions Enforcing Actions against Suicide)

30.4.2014 - Samomor ni nikoli posledica enega vzroka ali stresorja. Stopnje samomora se med regijami in lokalnimi skupnostmi, kot tudi v času in v različnih tveganih skupinah, razlikujejo. Obstoječe razlike v merah samomorilnosti v državah članicah in regijah dokazujejo potrebo po prilagajanju različnih pristopov v skladu z lokalnimi in regionalnimi konteksti. Projekt združuje 14 partnerjev iz 11-ih regij z različnimi izkušnjami preprečevanja samomora in spodbuja oblikovanje trajnostnih mrež, ki vključujejo javne oblasti ter interesne skupine in civilno družbo.


10. oktober - Svetovni dan duševnega zdravja 2013: Duševno zdravje in starejši

9.10.2013 - Vsako leto 10. oktobra obeležujemo Svetovni dan duševnega zdravja. Letos je Svetovna zdravstvena organizacija kot osrednjo temo izbrala duševno zdravje in starejši. Trenutno je namreč svetu več kot 800 milijonov ljudi, starih 60 let ali več, do leta 2050 pa naj bi jih bilo že okoli dve milijardi. Število starejših se izrazito povečuje tudi v Sloveniji. Starejši ljudje so z zdravstvenega vidika ranljiva skupina s posebnimi potrebami, za katero je značilna večja obolevnost. Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja RS (IVZ) naj bi pri okoli 10 odstotkov prebivalcev, starih od 55 do 64 let, poročalo o depresiji, ki jo je ugotovil zdravnik.


10. september - Svetovni dan preprečevanja samomora 2013

9.9.2013 - Na Inštitutu za varovanje zdravja RS (IVZ) v sodelovanju z drugimi organizacijami že 11. leto zapovrstjo obeležujemo Svetovni dan preprečevanja samomora, ki letos po vsem svetu poteka pod geslom »Stigma: Pomembna ovira pri preprečevanju samomora«. To je priložnost, da spregovorimo o stigmi oziroma o destigmatizaciji, čeprav bi se o tem morali pogovarjati 365 dni na leto.


10. september - Svetovni dan preprečevanja samomora 2012

7.9.2012 - vodji Enote za gerontopsihiatrijo na Psihiatrični kliniki LjubljanaVsako leto 10. septembra obeležujemo Svetovni dan preprečevanja samomora, ki sta ga leta Svetovna zveza za preprečevanje samomora (IASP) in Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) prvič razglasila leta 2003. Slovensko geslo letošnje obeležitve je »čim več luči življenja in čim manj praznih copat«, mednarodno pa »preprečevanje samomora po vsem svetu - krepitev varovalnih dejavnikov in vzbujanje upanja«. Lani je bilo v Sloveniji 437 samomorov in čeprav se njihovo število v zadnjih letih zmanjšuje, se mora delo na področju preventive samomorilne ogroženosti nadaljevati.


Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju HBSC 2010: VEČINA MLADOSTNIKOV IMA DOBRO DUŠEVNO ZDRAVJE

3.8.2011 - Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC 2010), ki poteka vsake štiri leta in jo je že tretjič izvedel Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ), je pokazala, da je večina mladostnikov zadovoljna z zdravjem povezano kvaliteto življenja in da ima večina mladostnikov dobro duševno zdravje. V primerjavi z letom 2006 pa se je zmanjšal tudi delež mladostnikov z visoko stopnjo tveganja za razvoj težav z duševnim zdravjem. Raziskava HBSC sicer poteka pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, financira pa jo Ministrstvo za zdravje.


Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja 2010: Za duševno zdravje je treba skrbeti vsak dan

8.10.2010 - Vsako leto 10. oktobra že od leta 1992 obeležujemo Svetovni dan duševnega zdravja. Strokovnjaki opažajo, da se duševnim boleznim pogosto pridružijo še telesne bolezni in tudi obratno; kroničnim telesnim boleznim se rade pridružijo različne duševne bolezni, najpogosteje depresija. Tveganje za razvoj depresije ima med 23 in 33 % bolnikov s kroničnimi telesnimi boleznimi. Zato je Svetovna federacija za letošnjo temo izbrala Duševno zdravje in kronične telesne bolezni. V Sloveniji smo se tej temi približali z vidika spoprijemanja z vsakodnevnimi stresorji v različnih okoljih, saj je negativni stres pomemben dejavnik nastanka telesnih in duševnih bolezni. Letošnji slogan DUŠEVNO ZDRAVJE - VSAK DAN poudarja, da mora za svoje duševno zdravje skrbeti vsak, in to vsak dan; v primeru težav pa čim prej poiskati pomoč.


Svetovni dan duševnega zdravja 2010

21.9.2010 - DUŠEVNO ZDRAVJE - VSAK DAN 10. oktober je svetovni dan duševnega zdravja. Svetovna federacija za duševno zdravje je za letošnjo temo izbrala Duševno zdravje in kronične telesne bolezni. V Sloveniji smo se tej temi skušali približati z vidika strategij spoprijemanja z vsakodnevnimi stresorji doma in na delovnem mestu, saj je negativni stres pomemben dejavnik nastanka telesnih in duševnih bolezni.Zaposlitve »

Uporabne povezave »

Sporočite nam »