3. nacionalna konferenca o alkoholni politiki: Zmanjšajmo breme alkohola v Sloveniji

16.1.2015 - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS in Svetovno zdravstveno organizacijo organizira dvodnevno konferenco o alkoholni politiki, ki se je udeležuje preko 200 udeležencev. Tako kot na prvih dveh konferencah (leta 2010 in 2012) želimo tudi tokratni konferenci opozoriti, da lahko z ustrezno alkoholno politiko zmanjšamo breme tveganega in škodljivega pitja alkohola v Sloveniji.


Publikacija: Alkohol v Sloveniji – trendi in zdravstvene posledice škodljivega pitja ter predlogi ukrepov

15.12.2014 - Knjiga Alkohol v Sloveniji – trendi v načinu pitja, zdravstvene posledice škodljivega pitja, mnenja akterjev in predlogi ukrepov za učinkovitejšo alkoholno politiko na enem mestu pregledno poda informacije o tem, kako sta se razvijali evropska in slovenska alkoholna politika, kakšno breme predstavljata v Sloveniji tvegana in škodljiva raba alkohola med odraslimi in med mladostniki ter kakšen je odnos ključnih akterjev do alkoholne politike.


Zaključek akcije "Otroci za varnost v prometu"

14.11.2014 - Aktivnosti programa se vsako leto preko razpisa pričnejo ob začetku šolskega leta, ko mentorji v vrtcih in šolah v svoj učni načrt vključijo tematiko alkohola in njegovih posledic. Mentorji pri svojem delu uporabljajo glede na starost otrok različne učne metode. Tako otroci skupaj z mentorji izdelajo tematski izdelek iz razpisa. Po navadi so to likovni izdelki otrok (odtis roke, medaljončki, risbice…) z njihovimi sporočili. Istočasno se prične priprava zaključne ulične akcije. V pripravo se aktivno vključujejo tudi policisti in nevladne organizacije.


Mnogi mladi se lahko dobro zabavajo tudi brez alkohola

10.10.2014 - Posledice pitja alkohola med mladostniki so podcenjene, saj zdravstvena oskrba zastrupitev z alkoholom (etanolom) pri mladostniku - čeprav gre za resno stanje, ki je lahko življenjsko ogrožujoče - predstavlja le vrh ledene gore. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) menimo, da je za učinkovitejše zmanjševanje škode zaradi alkohola v naši družbi nujno potrebno vzpostaviti bolj kritičen odnos do posledic tveganega in škodljivega pitja alkohola ter doseči širši družbeni konsenz glede ukrepov za zmanjševanje škode zaradi alkohola. Potrebno bi bilo že ustaljene preventivno-promocijske ukrepe preplesti s prepovedjo popivanja na javnih površinah ob prireditvah za mlade, saj je tak ukrep v interesu zaščite mladih in njihovega zdravja.


Publikacija Vedenjski slog in zdravje odraslih prebivalcev Slovenije

10.10.2014 - Izšla je nova publikacija z naslovom »Izzivi v izboljševanju vedenjskega sloga in zdravja – Desetletje raziskav CINDI v Sloveniji«. V publikaciji so predstavljene analize izbranih dejavnikov vedenjskega sloga in nekaterih kroničnih nenalezljivih bolezni med odraslimi prebivalci v Sloveniji z javnozdravstvenega vidika v obdobju med letom 2001 in 2012. Posebna pozornost je namenjena obdobju po letu 2008, ko je tudi v Sloveniji nastopila gospodarska, finančna in socialna kriza. Prav te neugodne okoliščine predstavljajo dodatne izzive pri skrbi za dobro počutje in zdravje prebivalstva. Kot ugotavljamo v publikaciji, se na nekateri področjih neugodni vplivi že odražajo na zdravju in vedenjskemu slogu prebivalstva.


Zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola - prvi projekt skupnega ukrepanja držav članic EU na področju alkohola

29.9.2014 - Alkohol je tretji najpogostejši dejavnik tveganja za bolezen in smrt v Evropski uniji (EU). V letu 2010 so neposredni stroški povezani z zdravstvenim varstvom, kriminalom, policijskim nadzorom, nesrečami in zmanjšano storilnostjo znašali 155 milijard evrov. EU strategija za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola prepoznava skupne prioritete, vključno s potrebo po razvoju enotne baze podatkov oz. dokazov ter spremljanja, hkrati pa tudi potrebo po obveščanju in osveščanju javnosti o škodljivosti pitja alkohola. Ti ukrepi so ključni za prioritete kot so zaščita otrok, mladine ter nerojenih otrok, za zmanjševanje škode zaradi pitja alkohola med odraslimi in za zmanjševanje škode zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Razširjenost škodljivega pitja alkohola predstavlja enega izmed ključnih kazalnikov spremljanja napredka EU strategije.


Publikacija Najstniki in alkohol - kaj menijo starši v Pomurju

15.9.2014 - Raziskava odnosa staršev do najstniškega uživanja alkohola je bila izvedena v sklopu magistrskega študija iz področja raziskav na področju zdravja (javno zdravje) na Univerzi v Lancastru (Anglija), na oddelku za raziskave na področju zdravja, pod mentorstvom dr. Amande Bingley in dr. Marka Limmerja.


Regijska izobraževanja obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola pri odraslih prebivalcih Slovenije

29.4.2014 - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v okviru projekta 'Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa odkrivanja in pomoči pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola pri odraslih prebivalcih Slovenije', sofinaciranega s strani Ministrstva za zdravje, v maju in juniji ter septembru in oktobru organizira enodnevna izobraževanja s področja obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola na regijski ravni.


Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja na škodljivost iger, ki spodbujajo opijanje med mladimi

14.2.2014 - V zadnjem času se v Sloveniji pojavljajo igre, ki spodbujajo mlade k opijanju. Večina mladih takih iger ne odobrava, saj lahko z njimi ogrožajo svoje zdravje, se poškodujejo ali povzročijo škodo v svojem družabnem življenju, ki jo je včasih težko popraviti. Alkohol vpliva na razsodnost in vedenje posameznika, sposobnost hitrih reakcij in koordinacijo, osebe v opitem stanju počnejo stvari, ki jih drugače ne bi.


Navijam 0,0: Mladi naj spremljajo EuroBasket 2013 in navijajo brez alkohola

2.9.2013 - Ob začetku EuroBasketa 2013, ki bo naslednje tedne potekalo pri nas, začenjamo s kampanjo »Navijam 0,0«, ki bo mlade košarkarske navijače med prvenstvom nagovarjala k bolj zdravi in pametnejši izbiri – navijanju brez alkohola. Ideja za kampanjo je nastala na pobudo mladinske zveze Brez izgovora Slovenija v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS (MZ) in Inštitutom za varovanje zdravja RS (IVZ) ter predstavlja del koncepta spodbujanja zdravega življenjskega sloga brez alkohola in gre za nekakšno nadaljevanje akcij "0,0 šofer" in "plešem 0,0", s katerima voznike spodbujamo k vožnji brez alkohola in dijake k trezni zabavi ob ulični maturantski četvorki. Kampanjo za mlade s sloganom Navijam 0,0 je podprl organizator EuroBasketa 2013, ambasador akcije pa je nekdanji slovenski košarkarski reprezentant Jaka Daneu.Zaposlitve »

Uporabne povezave »

Sporočite nam »