Zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola - prvi projekt skupnega ukrepanja držav članic EU na področju alkohola

29.9.2014 - Alkohol je tretji najpogostejši dejavnik tveganja za bolezen in smrt v Evropski uniji (EU). V letu 2010 so neposredni stroški povezani z zdravstvenim varstvom, kriminalom, policijskim nadzorom, nesrečami in zmanjšano storilnostjo znašali 155 milijard evrov. EU strategija za podporo državam članicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola prepoznava skupne prioritete, vključno s potrebo po razvoju enotne baze podatkov oz. dokazov ter spremljanja, hkrati pa tudi potrebo po obveščanju in osveščanju javnosti o škodljivosti pitja alkohola. Ti ukrepi so ključni za prioritete kot so zaščita otrok, mladine ter nerojenih otrok, za zmanjševanje škode zaradi pitja alkohola med odraslimi in za zmanjševanje škode zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Razširjenost škodljivega pitja alkohola predstavlja enega izmed ključnih kazalnikov spremljanja napredka EU strategije.


Publikacija Najstniki in alkohol - kaj menijo starši v Pomurju

15.9.2014 - Raziskava odnosa staršev do najstniškega uživanja alkohola je bila izvedena v sklopu magistrskega študija iz področja raziskav na področju zdravja (javno zdravje) na Univerzi v Lancastru (Anglija), na oddelku za raziskave na področju zdravja, pod mentorstvom dr. Amande Bingley in dr. Marka Limmerja.


Regijska izobraževanja obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola pri odraslih prebivalcih Slovenije

29.4.2014 - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v okviru projekta 'Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa odkrivanja in pomoči pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola pri odraslih prebivalcih Slovenije', sofinaciranega s strani Ministrstva za zdravje, v maju in juniji ter septembru in oktobru organizira enodnevna izobraževanja s področja obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola na regijski ravni.


Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja na škodljivost iger, ki spodbujajo opijanje med mladimi

14.2.2014 - V zadnjem času se v Sloveniji pojavljajo igre, ki spodbujajo mlade k opijanju. Večina mladih takih iger ne odobrava, saj lahko z njimi ogrožajo svoje zdravje, se poškodujejo ali povzročijo škodo v svojem družabnem življenju, ki jo je včasih težko popraviti. Alkohol vpliva na razsodnost in vedenje posameznika, sposobnost hitrih reakcij in koordinacijo, osebe v opitem stanju počnejo stvari, ki jih drugače ne bi.


Publikacija: Alkohol v Sloveniji – trendi in zdravstvene posledice škodljivega pitja ter predlogi ukrepov

6.11.2013 - Knjiga Alkohol v Sloveniji – trendi v načinu pitja, zdravstvene posledice škodljivega pitja, mnenja akterjev in predlogi ukrepov za učinkovitejšo alkoholno politiko na enem mestu pregledno poda informacije o tem, kako sta se razvijali evropska in slovenska alkoholna politika, kakšno breme predstavljata v Sloveniji tvegana in škodljiva raba alkohola med odraslimi in med mladostniki ter kakšen je odnos ključnih akterjev do alkoholne politike.


Navijam 0,0: Mladi naj spremljajo EuroBasket 2013 in navijajo brez alkohola

2.9.2013 - Ob začetku EuroBasketa 2013, ki bo naslednje tedne potekalo pri nas, začenjamo s kampanjo »Navijam 0,0«, ki bo mlade košarkarske navijače med prvenstvom nagovarjala k bolj zdravi in pametnejši izbiri – navijanju brez alkohola. Ideja za kampanjo je nastala na pobudo mladinske zveze Brez izgovora Slovenija v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS (MZ) in Inštitutom za varovanje zdravja RS (IVZ) ter predstavlja del koncepta spodbujanja zdravega življenjskega sloga brez alkohola in gre za nekakšno nadaljevanje akcij "0,0 šofer" in "plešem 0,0", s katerima voznike spodbujamo k vožnji brez alkohola in dijake k trezni zabavi ob ulični maturantski četvorki. Kampanjo za mlade s sloganom Navijam 0,0 je podprl organizator EuroBasketa 2013, ambasador akcije pa je nekdanji slovenski košarkarski reprezentant Jaka Daneu.


Prepoved popivanja na javnih površinah, ki niso določene za točenje alkoholnih pijač, je lahko učinkovit ukrep

24.10.2012 - Na Inštitutu za varovanje zdravja RS (IVZ) pozdravljamo ukrep prepovedi popivanja na javnih površinah, ki niso določene za točenje pijač. Ukrep, ki so ga v zadnjih letih sprejele nekatere slovenske občine, namreč jasno sporoča, da popivanje ni splošno sprejemljivo.


Analiza trendov raziskave HBSC: Porast e-komuniciranja med mladostniki in opijanja med dekleti

11.7.2012 - Analiza trendov v okviru raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC) je pokazala, da v obdobju 2002−2010 med mladostniki v starosti 11, 13 in 15 let narašča komuniciranje s prijatelji prek telefona in računalnika, ob tem narašča tudi delež mladostnikov, ki imajo večje število prijateljev. Kljub temu se kaže trend upadanja števila mladostnikov, ki se s prijatelji brez zadržkov pogovarjajo o stvareh, ki jih resnično zanimajo. Mladostniki so se v letu 2010 v primerjavi z letom 2002 ob večerih redkeje družili s prijatelji, pri čemer gre trend pripisati upadu med letom 2002 in 2006. Po letu 2006 je namreč pogosto druženje s prijatelji ob večerih začelo naraščati. Poleg tega narašča tudi delež 15-letnic, ki so bile v življenju vsaj dvakrat opite, in delež mladostnikov, ki so prvič pili alkoholne pijače pri starosti 13 let ali manj. Tedensko pitje ostaja nespremenjeno, a je med 15-letniki še vedno nad m...


Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju HBSC 2010: Vse manj mlajših mladostnikov posega po alkoholnih pijačah

23.8.2011 - 40 odstotkov mladostnikov nikoli ne poseže po alkoholnih pijačah, vsaj enkrat tedensko pa alkohol pije okoli 12 odstotkov mladostnikov, je pokazala raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC 2010). Raziskava, ki jo je v Sloveniji že tretjič zapored izvedel Inštitut za varovanje zdravja (IVZ) poteka pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, financira pa jo Ministrstvo za zdravje.


Vsebine dela IVZ na področju preprečevanja tveganega in škodljivega pitja alkohola

6.9.2010 - Vsebine dela IVZ na področju preprečevanja tveganega in škodljivega pitja alkoholaZaposlitve »

Uporabne povezave »

Sporočite nam »