Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji - AHA.SI

24.9.2014 - Slovenija sodi med države, kjer beležimo dolgo pričakovano življenjsko dobo, žal pa temu ne sledijo v enaki meri tudi pričakovana leta zdravega življenja. Konec leta 1995 je v Sloveniji delež ljudi, starejših od 65 let, v celotnem prebivalstvu znašal 12,5 %, leta 2008 je ta starostna skupina predstavljala že skoraj petino prebivalstva, do leta 2060 pa naj bi se delež starejših od 65 let povzpel na 35 %, ali celo višje. Danes v svetu najhitreje narašča starostna skupina najstarejšega prebivalstva, torej skupina tistih prebivalcev, ki so že dosegli starost 80 let. Ta starostna skupina predstavlja več kot desetino (11 %) vseh starejših prebivalcev sveta, do sredine 21. stoletja naj bi po pričakovanjih dosegla že petino (več kot 19 %) vseh starejših.


7. april – Svetovni dan zdravja 2012

4.4.2012 - Letošnji svetovni dan zdravja v ospredje postavlja problematiko staranja prebivalstva, zato poteka pod geslom »Za aktivno in bolj zdravo starost!«. Na Inštitutu za varovanje zdravja RS (IVZ) želimo poudariti pomen zdravega življenjskega sloga, ki prinaša zdravje tudi v zrelejših letih.


Zdravje pri starejših

21.10.2011 - Prebivalstvo se v razvitih deželah, kamor sodi tudi Slovenija, zaradi podaljševanja pričakovane življenjske dobe in nizke stopnje rodnosti stara. V Sloveniji so leta 2010 starejši (stari 65 ali več let) predstavljali 16,5 % prebivalstva, po projekcijah iz leta 2008 pa naj bi bil leta 2060 v tej starostni skupini skoraj vsak tretji prebivalec Slovenije. 


PREHRANA IN TELESNA DEJAVNOST ZA ZDRAVJE PRI STAREJŠIH - PREGLED STANJA

16.4.2011 - Zdravo staranje je proces, v katerem optimiziramo priložnosti za fizično, socialno in duševno zdravje, ki omogoči starejšim ljudem, da brez diskriminacije aktivno sodelujejo v družbi ter uživajo neodvisnost in dobro kvaliteto življenja. Svetovna zdravstvena organizacija definira ideal zdravja starostnikov kot stanje funkcionalne neodvisnosti. Po tem kriteriju 5 % starostnikov sodi v skupino nezmožnih, 20 % je ranljivih in kar 75 % jih je neodvisnih. S stališča promocije zdravja je pomembno, da se proučuje tudi značilnosti tistih, ki funkcionirajo neodvisno.Tudi na podlagi slednjega lahko definiramo programe in aktivnosti za to populacijsko skupino.


Zdravje starejših

23.6.2010 - Zdravstveno stanje prebivalcev, starih nad 64 let, ocenjujemo z analizo podatkov iz zdravstvene statistike...

Zaposlitve »

Uporabne povezave »

Sporočite nam »