Povzetek mednarodnega poročila o nacionalnih ukrepih za preprečevanje namernih poškodb otrok

25.3.2014 - Od več kot 35.000 otrok in mladostnikov, starih od 0 do 19 let, ki vsako leto umrejo v Evropski uniji (EU), jih 24 % umre zaradi poškodb. V tretjini primerov gre za namerne poškodbe, katerih vzrok so samomori, nasilje in dogodki nedoločenega namena. Podatki za Slovenijo kažejo skoraj enako podobo, saj vsako leto umre 118 otrok in mladostnikov, od tega 34 zaradi poškodb.


Publikacija Spremembe v vedenjih, povezanih z zdravjem mladostnikov v Sloveniji v obdobju 2002-2010

30.7.2012 - Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) je izdal publikacijo z naslovom Spremembe v vedenjih, povezanih z zdravjem mladostnikov v Sloveniji v obdobju 2002–2010, v kateri so analizirani podatki iz let 2002, 2006 in 2010. Gre za analizo podatkov iz mednarodne raziskave o zdravju in vedenjih, povezanih z zdravjem, ki se pod pokroviteljstvom Svetovne zdravstvene organizacije izvaja vsake štiri leta, zdaj že v 43 državah. Raziskava v tujini poteka že od leta 1982, pri nas pa jo od leta 2002 izvaja IVZ in financira Ministrstvo za zdravje RS.


Ocena varnosti otrok in mladostnikov v Sloveniji za leto 2012

13.6.2012 - Inštitut za varovanje zdravja RS se je pridružil evropski pobudi za boljše širjenje informacij ter praktičnih orodij za razvoj dobrih praks Tools to Address Childhood Trauma, Injury and Children's Safety (TACTICS) za obdobje 2011–2013, ki bo omogočila učinkovitejše preprečevanje poškodb med otroki in mladostniki po vsej Evropi. 


Mednarodna raziskava o zdravju in vedenju mladih: Slovenski mladostniki imajo najmanj psihosomatskih simptomov

3.5.2012 - Mednarodno poročilo »Socialne determinante zdravja in dobrega počutja med mladostniki«, ki ga je izdala Svetovna zdravstvena organizacija, prinaša zadnje podatke raziskave »Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju 2010 (HBSC)« iz 39 držav Evrope in Severne Amerike. Med njimi je tudi Slovenija, kjer je raziskavo leta 2010 tretjič izvedel Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ), financiralo pa Ministrstvo za zdravje RS. 


Slovenska mreža zdravih šol se je razširila in vključuje že več kot polovico vseh šol

27.1.2012 - Pred kratkim je potekala že četrta širitev Slovenske mreže zdravih šol v zadnjih 19 letih, odkar mreža deluje v slovenskem prostoru. Mreži se je pridružilo novih 58 članic, tako da je vanjo zdaj vključenih kar 324 ustanov oziroma 52 odstotkov vseh slovenskih osnovnih šol, srednjih šol in dijaških domov


Zdrava usta - Zdaj si ti na potezi

8.12.2011 -   Inštitut za varovanje zdravja RS je za otroke pripravil zanimivo družabno igro Zdrava usta. Družabna igra z navodili in nasveti za zdravje zob in ustne votline je priložena v spodnjih povezavah.  


Srčni utrip - ritem zdravja

23.9.2011 - Inštitut za varovanje zdravja RS je za otroke in vse mlade po srcu pripravil zanimivo družabno igro za krepitev zdravja, predvsem zdravja srca. Družabna igra z navodili in nasveti z vajami za krepitev zdravega srca je priložena v spodnjih povezavah.  


Priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih

2.9.2011 - Inštitut za varovanje zdravja RS je dokument pripravil v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje ter Ministrstvom za šolstvo in šport, namenjen pa je za pomoč osebju v vrtcu pri ravnanju ob življenje ogrožajočih in drugih nenadno nastalih stanjih, ki zahtevajo ukrepanje in/ali zdravniško pomoč. V priporočilih so opredeljena načela, kako je treba pravilno ukrepati in navedeni pogoji za nemoteno ukrepanje, npr. priprava potrebnih seznamov imen in telefonskih številk, podatkov o zdravstvenih posebnostih otrok, organizacija usposabljanja osebja za nudenje prve pomoči, zagotavljanje opreme za prvo pomoč ...


Pitje tekočin in uporaba energijskih pijač pri otrocih in mladostnikih

25.7.2011 - Pitje pijač (tekočin) je potrebno za vzdrževanje ravnovesja vode v telesu. Za dobro fizično in psihično delovanje našega telesa je potreben zadosten vnos tekočin. Prav optimalen vnos tekočin je lahko odločujoč dejavnik dobrega počutja. Ugotovljeno je, da je uravnotežen vnos tekočin tisti, ki ob drugih ustreznih pogojih odloča, ali smo pri neki dejavnosti, npr. športu ali reševanju nalog, uspešni ali zelo uspešni. »Energijske pijače«, ki so predmet tega mnenja, so skupina brezalkoholnih osvežilnih pijač z najpogosteje dodanim kofeinom, taurinom, glukonolaktonom in drugimi substancami, ki naj bi imele vpliv na naš centralni živčni sistem in nas preskrbele s t.i. »motivacijsko energijo«. Te pijače moramo ločiti od visoko energijskih pijač za športnike z visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov. Ker nobena od omenjenih sestavin sama ali v kombinaciji ni prierna za už...


Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju HBSC 2010: Slovenski mladostniki vse bolj telesno dejavni, a tudi vse bolj nagnjeni k tveganim vedenjem

28.6.2011 - Jeseni bo izšla publikacija mednarodne raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC), ki prinaša nove podatke o zdravju in vedenjih, povezanih z zdravjem slovenskih 11-, 13- in 15- letnikov, znani pa so že prvi preliminarni podatki. V raziskavi, ki pod pokroviteljstvom Svetovne zdravstvene organizacije poteka vsake štiri leta, je sodelovalo 43 držav iz Evrope in Amerike, med njimi je tretjič tudi Slovenija.Zaposlitve »

Uporabne povezave »

Sporočite nam »