Brošura Kolesarjenje od otroških nog naprej!

15.9.2014 - Brošura je razdeljena na 3 večja vsebinska področja, ki obravnavajo različne starosti otrok. Za lažjo orientacijo smo vsebinska področja označili z različnimi barvami. V omenjenih vsebinskih področjih starostnih skupin najdete ustrezne informacije o sposobnostih in znanjih otroka, kot tudi prometna sredstva, ki so primerna za otroke v določenem starostnem obdobju. Tukaj najdete tudi informacije o pravnih pogojih in napotke za uporabo igrač, iger, knjige ipd. na to temo.


Svetovni teden dojenja 1.-7. avgust: Drobne vsakodnevne zmage, veliki dosežki

8.7.2014 - Svetovni teden dojenja je del aktivnosti Svetovne zveze za podporo dojenju WABA, s katerimi želimo usmeriti pozornost družbe k osveščanju o pomenu dojenja. Obeležujejo ga v več kot 150 državah, večina v času od 1. do 7. avgusta. Nekatere države ga zaradi počitnic obeležujejo tudi pozneje, v jeseni. Letos razmišljamo o pomenu dojenja z vidika razvojnih ciljev tisočletja.Gradiva za program Varno s soncem v osnovnih šolah

23.4.2014 - Gradivo, ki je na voljo:


Povzetek mednarodnega poročila o nacionalnih ukrepih za preprečevanje namernih poškodb otrok

25.3.2014 - Od več kot 35.000 otrok in mladostnikov, starih od 0 do 19 let, ki vsako leto umrejo v Evropski uniji (EU), jih 24 % umre zaradi poškodb. V tretjini primerov gre za namerne poškodbe, katerih vzrok so samomori, nasilje in dogodki nedoločenega namena. Podatki za Slovenijo kažejo skoraj enako podobo, saj vsako leto umre 118 otrok in mladostnikov, od tega 34 zaradi poškodb.


Publikacija Spremembe v vedenjih, povezanih z zdravjem mladostnikov v Sloveniji v obdobju 2002-2010

30.7.2012 - Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) je izdal publikacijo z naslovom Spremembe v vedenjih, povezanih z zdravjem mladostnikov v Sloveniji v obdobju 2002–2010, v kateri so analizirani podatki iz let 2002, 2006 in 2010. Gre za analizo podatkov iz mednarodne raziskave o zdravju in vedenjih, povezanih z zdravjem, ki se pod pokroviteljstvom Svetovne zdravstvene organizacije izvaja vsake štiri leta, zdaj že v 43 državah. Raziskava v tujini poteka že od leta 1982, pri nas pa jo od leta 2002 izvaja IVZ in financira Ministrstvo za zdravje RS.


Ocena varnosti otrok in mladostnikov v Sloveniji za leto 2012

13.6.2012 - Inštitut za varovanje zdravja RS se je pridružil evropski pobudi za boljše širjenje informacij ter praktičnih orodij za razvoj dobrih praks Tools to Address Childhood Trauma, Injury and Children's Safety (TACTICS) za obdobje 2011–2013, ki bo omogočila učinkovitejše preprečevanje poškodb med otroki in mladostniki po vsej Evropi. 


Mednarodna raziskava o zdravju in vedenju mladih: Slovenski mladostniki imajo najmanj psihosomatskih simptomov

3.5.2012 - Mednarodno poročilo »Socialne determinante zdravja in dobrega počutja med mladostniki«, ki ga je izdala Svetovna zdravstvena organizacija, prinaša zadnje podatke raziskave »Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju 2010 (HBSC)« iz 39 držav Evrope in Severne Amerike. Med njimi je tudi Slovenija, kjer je raziskavo leta 2010 tretjič izvedel Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ), financiralo pa Ministrstvo za zdravje RS. 


Slovenska mreža zdravih šol se je razširila in vključuje že več kot polovico vseh šol

27.1.2012 - Pred kratkim je potekala že četrta širitev Slovenske mreže zdravih šol v zadnjih 19 letih, odkar mreža deluje v slovenskem prostoru. Mreži se je pridružilo novih 58 članic, tako da je vanjo zdaj vključenih kar 324 ustanov oziroma 52 odstotkov vseh slovenskih osnovnih šol, srednjih šol in dijaških domov


Zdrava usta - Zdaj si ti na potezi

8.12.2011 -   Inštitut za varovanje zdravja RS je za otroke pripravil zanimivo družabno igro Zdrava usta. Družabna igra z navodili in nasveti za zdravje zob in ustne votline je priložena v spodnjih povezavah.  Zaposlitve »

Uporabne povezave »

Sporočite nam »