Označevanje snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (alergenov) v nepredpakiranih gotovih jedeh v obratih javne prehrane

30.1.2015 - Potrošniki z alergijami ali preobčutljivostmi na določene snovi, potrebujejo točne in natančne informacije o prisotnosti takšnih snovi v živilih, saj je ob pomanjkljivi obveščenosti lahko ogroženo njihovo zdravje. Alergije in preobčutljivosti na sestavine hrane lahko tudi pomembno zmanjšajo možnost izbora živil. Naloga vseh členov v živilski verigi je, da omogočijo potrošnikom enostaven dostop do živil, ki ne predstavljajo tveganja za njihovo zdravje.


Higienska stališča za higieno živil, namenjena delavcem v živilski dejavnosti / 2. stopnja

6.12.2014 - Vsebine higienskih stališč za usposabljanja delavcev v živilski dejavnosti so, kot enotna doktrinarna stališča za higieno živil, pripravili Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ RS) in območni Zavodi za zdravstveno varstvo (ZZV) na osnovi določil Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št.852/2004  z dne 29.4.2004 o higieni živil.


Živila s pretečenim datumom minimalne trajnosti so lahko v prometu

28.11.2014 - Slovenija je uvedla spremenjeno prakso označevanja živil (Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil - Ur.l.RS, št. 36/2014)(1), kar pomeni, da se lahko prodajajo tudi živila, ki imajo pretečen datum minimalne trajnosti. Vlada pričakuje, da bo s tem omogočena delitev viškov hrane socialno ogroženim in da bodo humanitarne organizacije lažje dobile in upravljale presežke hrane, s čimer bomo srednjeročno zmanjšali količino zavržene hrane. Izpostavljena je bila tudi koristnost socialnih trgovin, ki so v tujini v osnovi namenjene zbiranju odvečne hrane in njenega posredovanja tistim, ki jo potrebujejo. Socialne trgovina tako koristi vsem; trgovcem in proizvajalcem, ki neprodanega blaga ne zavržejo, socialno najšibkejšim potrošnikom in tudi državi pri lajšanju socialnih stisk.(2) Stališča glede uveljavitve obravnavanega Pravilnika pa so tudi drugačna. Humanitarne organizacije sprejemajo »novo« prak...


Brošura Varnost živil v izrednih razmerah

22.10.2014 - V običajnih razmerah lahko živila nabavljamo sproti. Številne naravne nesreče in druge izredne razmere (poplave, potresi, plazovi, neurja, radioaktivno onesnaženje…) lahko hitro privedejo do stanja, ko ne bo mogoče nabaviti najnujnejših živil oziroma dopolnjevati zalog. Na potrebo po zagotavljanju določenih količin zalog pomembnih živil opozarjajo tudi vojne razmere v nekaterih predelih sveta.


Osnovna higienska stališča za higieno živil, namenjena delavcem v živilski dejavnosti

29.4.2014 - Vsebine osnovnih higienskih stališč so kot enotna doktrinarna stališča  za higieno živil pripravili Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ RS) in območni zavodi za zdravstveno varstvo (ZZV) na osnovi določil Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št.852/2004  z dne 29.4.2004 o higieni živil.


Virusi v živilih

5.3.2014 -


Konzerviranje živil doma

22.10.2013 - Konzerviranje živil je postopek, s katerim onemogočimo delovanje raznih škodljivih vplivov na živilo in tako podaljšamo njegovo obstojnost. 


Bakterije v živilih

11.7.2013 -


Kaj so barve /barvila za živila?

11.7.2013 - Barvila za živila so snovi naravnega ali sintetičnega izvora, ki živilo obarvajo ali poudarijo njegovo naravno barvo.  


Varno uživanje školjk

11.7.2013 - Školjke so živilo, ki ima nizko energijsko in hranilno vrednost. V primerjavi z ribami vsebuje nižjo vsebnost beljakovin in maščob (zlasti nenasičenih) ter  nekoliko višjo vrednost ogljikovih hidratov. So pa školjke bogat vir nekaterih mineralnih snovi, omega-3 maščobnih kislin, folne kisline in vitaminov.Zaposlitve »

Uporabne povezave »

Sporočite nam »